X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ایا استفاده از فیلمهای ومقالات نامشروع برای آموزش روابط جنسی جایزاست ؟
جایز نیست و در درازمدت آثار نامطلوبی دارد  .

       لطفا بفرمایید آیا وطی در دبر زن چه صورت دارد و چرا اکثراً نهی می کنند آیا اشکال پزشکی دارد و آیا در موقع غیر ایام حیض فقط اشکال دارد یا مواقع دیگر هم اشکال دارد؟ 
      این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وی کراهت شدید دارد و اشکال پزشکی آن قابل انکار نیست و تکرار آن سبب نوعی انحراف جنسی می شود.

 آیا استفاده از اسپری جنسی برای مردان جایز است؟ در صورتی که ضرر خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی در طولانی مدت ضررهایی در پی خواهد داشت       حکم عمل ساکینگ (مکیدن آلت توسط همسر) چه میباشد
      زن و شوهر می توانند هر گونه لذتی از یکدیگر ببرند ولی شایسته است از کارهایی که با کرامت انسانی سازگار نیست اجتناب ورزند 

   

ادامه مطلب ...